Firemní školky

V poslední době se celá řada společností zabývá otázkou zřízení firemní školky. Rozhodují se, jakým způsobem agendu spojenou se zřízením a provozem firemní školky zabezpečit. Bohužel stávající legislativní úprava není firemním školkám příliš nakloněna, i když události posledních dnů naznačují možný posun.

Investice do zřízení a provozu firemní školky se vyplatí

Jednou z nejstěžejnějších otázek při řešení problematiky firemní školky se stává rozhodnutí ohledně konkrétní podoby. Zaměstnavatel může hrát roli:

 1. zprostředkovatele – zabezpečí volnou kapacitu v různých předškolních zařízeních,
 2. realizátora – zabezpečí vše potřebné pro zřízení a následný provoz předškolního zařízení,
 3. outsourcingového partnera – na základě outsourcingové spolupráce nalezne partnera, který, dle potřeb a zadání zadavatele, zabezpečí vše potřebné, anebo
 4. franchisanta – v tomto případě se jedná o nejefektivnější model možné spolupráce.

Daňová uznatelnost nákladů

Další velmi důležitou otázkou je aspekt daňové uznatelnosti nákladů spojených se zřízením a provozem firemní školky. Daňová uznatelnost nákladů spojených s umístěním dětí do školek, tzv. miniškolky/firemní školky, byla součástí tzv. Souboru prorodinných opatření – Prorodinného balíčku – z prosince 2008. Bohužel ke schválení této zákonné normy nedošlo. Vláda premiéra Fischera se neztotožnila s aplikací navrhovaných změn v předškolní výchově a vzdělávání s rezortem ministra práce a sociálních věcí dr. Nečase, který tuto normu předložil, a to s plánovanou účinností od 1. ledna 2010.

Asociace předškolní výchovy a vzdělávání, o.s. je ve spojení s rezorty, které se účastnily připomínkového řízení při schvalování této normy – Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva financí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a situaci nadále monitoruje.

Cíle firemní školky

Neméně důležitou otázkou je ale i stanovení primárního cíle firemní školky. Může to být např.:

 1. dřívější návrat zaměstnance do práce,
 2. jistá prestiž v konkurenčním prostředí,
 3. nabídka výhodnějších pracovních podmínek atp.

Hlídání dětí nebo je něčemu naučit?

Domníváme se, že firemní anglická školka nemůže plnit pouze funkci hlídací či dozoru, jak tomu je např. u univerzitních školek, školek zakládaných při nemocnicích apod., nýbrž i, a to je třeba zdůraznit, funkci edukativní. Součástí každého předškolního kolektivu by měl být předem zvolený režim, a to s ohledem na celkový počet dětí, jejich věkové složení apod. Tento režim by měl vycházet z pečlivě připraveného rámcového výchovně-vzdělávacího programu.

Výhody firemní školky

Je zde mnoho možností, jak dětem, ale i rodičům a zaměstnavatelům umožnit vytvořit příhodné prostředí. A to:

 1. pokud jde o děti – děti chtějí mít krásné prostředí s mnoha kamarády, hračkami, touží po hrách, soutěžení, přejí si do školky chodit každý den…
 2. pokud jde o rodiče – rodiče si přejí docházet s dětmi do školky v bezprostřední blízkosti domova či zaměstnání. Školka je otevřena dle potřeb rodičů/zaměstnanců a zabezpečuje takové služby, které jsou v zájmu rodičů (jazyková mutace, sportovní či pohybové aktivity, online přenos ze společných prostor školky, otevírací doba atd.).
 3. pokud jde o zaměstnavatele – zaměstnavatelům doporučujeme prostory vybavit v korporátním duchu – použít firemní barvy, logo, hračky atd.

Zajímá Vás více o firemních školkách?

Vzhledem k mnohaletým zkušenostem v oboru předškolní výchovy a vzdělávání (od r. 2006) se domníváme, že máme k dispozici kompletní penzum informací potřebných pro rozhodnutí se o zřízení firemní školky a jejím následném provozu. V minulosti Asociace předškolního vzdělávání, o.s., konzultovala problematiku spojenou s předškolním zařízením např. s těmito společnostmi: Raiffeisen Bank, Siemens, T-Mobile, Vodafone, Česká pojišťovna, Accenture, Česká televize a další.

V případě zájmu o bližší informace o diskutovaném tématu firemních školek je třeba situovat komunikaci v této ose:

 1. Setkání, předmětem kterého budou diskutovány elementární principy – např. nasměrování spolupráce, specifikace potřeb a možností společnosti.
 2. Vypracování anketního dotazníku a následná distribuce mezi zaměstnance.
 3. Vyhodnocení anketního dotazníku.
 4. Zjištění priorit společnosti – např. spolupráce při realizaci firemní školky, kapacita firemní školky, jazyková mutace či kombinace více mutací, případná kontribuce na zřízení a provozu firemní školky atd.
 5. Vypracování projektové prezentace, vč. doporučení a možných plus/minus, kalkulace, timing atd.
 6. Rozhodnutí o spolupráci.
 7. Realizace projektu.

Prezentační seminář

V průběhu května bude na pražském Žofíně za účasti zajímavých hostů probíhat Prezentační seminář na téma Firemní školky. Pro více informací nás kontaktujte na: 776 22 44 55, anebo: reditel@maxikovaskolka.cz.

Závěrem

Otázek a velmi důležitých rozhodnutí spojených se zprovozněním a následným úspěšným provozem jakéhokoliv předškolního zařízení je mnoho. Pro úspěšnost takového rozhodnutí je zcela zásadní perfektní informovanost. Velmi rádi ozřejmíme možnosti Vaší společnosti s možnými doporučeními. Věříme, že naše dosavadní praxe v oboru předškolní výchovy a vzdělávání a doposud úspěšně otevřených 15 zařízení zabývající se předškolní výchovou a vzděláváním (14x školka, 1x jesle) jsou dostatečnou zárukou objektivity i kvality poskytovaných informací.

Chci poslat poptávku
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.