Reference

Radoslav a Klára Kováčovi

Naše děti začaly navštěvovat Maxíkovu školku, když staršímu Radečkovu byli tři roky a Davídek tam čerstvě oslavit své 1. narozeniny. V podstatě jsme přecházeli z jiné školky, protože jsme meli zájem o výuku nagličtiny.Tím, že jsou děti malé, vím, že se jim cizí jazyky učí daleko lépe. Vzpomínám si, že hned po první návštěvě ...

Privacy and cookies settings 🍪

The website uses & nbsp; cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following option, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted & nbsp; advertising.

Settings