Reference

Jana Rambousková

Pro start do života svých dětí jsem volila prostředí s alternativním přístupem k výuce a výchově pro budoucí školní docházku a nejvíce mne oslovila Montessori metoda, která dokáže děti naučit "chít se učit", tedy probudit nekonečnou zvídavost a potřebu poznání nového, dává svobodu výběru a tím i učí nenásilnou formou samostatnosti, z toho plynoucí sebekontrole a tím i sebedůvěře. Co víc si přát?