Reference

Jana Rambousková

Pro start do života svých dětí jsem volila prostředí s alternativním přístupem k výuce a výchově pro budoucí školní docházku a nejvíce mne oslovila Montessori metoda, která dokáže děti naučit "chít se učit", tedy probudit nekonečnou zvídavost a potřebu poznání nového, dává svobodu výběru a tím i učí nenásilnou formou samostatnosti, z toho plynoucí sebekontrole a tím i sebedůvěře. Co víc si přát?

Privacy and cookies settings 🍪

The website uses & nbsp; cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following option, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted & nbsp; advertising.

Settings