High education quality

V naší školce vychází 1 učitel na 6 dětí, a tak se může věnovat všem dětem na maximum. Výuka probíhá formou her v anglickém jazyce. Děti nevnímají výuku angličtiny jako něco nepříjmného, právě forma her a přirozené vnímání a použivání angličtiny je učí anglicky přemyšlet a používat jazyk naprosto stejně jako mateřský jazyk. Děti vyučují rodilí mluvčí, a tak děti pochytí správnou výslovnost slov a přízvuk jazyka. Zároveň se Vaše děti u nás ani sportovně nudit nebou. Naše školky v Praze 6 a 5 jsou zaměřeny mimo výuku angličtiny také na rozvoj pohybových schopností. S dětmi chodíme plavat do plaveckého bazénu Juklík a cvičit do nedaleko vzdálené tělocvičny Monkey´s Gym. K prostoru školek přiléhá krásná zahrada, kde mají děti své skrýše. Tenis, fotbal, volejbal je součástí sportovních aktivit naší školky. 

Privacy and cookies settings 🍪

The website uses & nbsp; cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following option, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted & nbsp; advertising.

More information and settings