Výhody

Výhody partnerství s Maxíkovou školkou
 • Šance na podnikání v oblasti, do které se vyplatí investovat.
 • Ověřený podnikatelský koncept.
 • Propůjčení značky „Maxíkova školka“, která znamená vysokou kvalitu předškolního vzdělávání.
 • Know-how získané během několikaletého podnikání v této oblasti, díky kterému se vyhnete množství překážek a omylů.
 • Aplikace souhrnu vyzkoušených praktických a ověřených zkušeností Maxíkova školka.
 • Poradenství a spolupráce při vyhledávání optimální lokality, rekonstrukce a vybavení provozovny.
 • Podpora a poradenské služby ze strany centrály (účetní, daňové, právní, a ekonomické aspekty, agenda změny užívání nemovitosti, komunikace s úřady – hygienická stanice, hasiči, stavební úřad atd.)
 • Podpora odborného růstu personálu a podnikatelského know-how prostřednictvím intenzivního školení a tréninku.
 • Centrální reklamní a marketingová podpora – profesionální reklama, public relations, podpora náboru dětí.
 • Díky výbornému zázemí a propracovanému logistickému a edukativnímu systému nabízíme služby na profesionální úrovni.
 • Maxíkova školka intenzivně spolupracuje se společností Franchise & Retail Academy.