Výhody

Výhody partnerství s Maxíkovou školkou
 • Šance na podnikání v oblasti, do které se vyplatí investovat.
 • Ověřený podnikatelský koncept.
 • Propůjčení značky „Maxíkova školka“, která znamená vysokou kvalitu předškolního vzdělávání.
 • Know-how získané během několikaletého podnikání v této oblasti, díky kterému se vyhnete množství překážek a omylů.
 • Aplikace souhrnu vyzkoušených praktických a ověřených zkušeností Maxíkova školka.
 • Poradenství a spolupráce při vyhledávání optimální lokality, rekonstrukce a vybavení provozovny.
 • Podpora a poradenské služby ze strany centrály (účetní, daňové, právní, a ekonomické aspekty, agenda změny užívání nemovitosti, komunikace s úřady – hygienická stanice, hasiči, stavební úřad atd.)
 • Podpora odborného růstu personálu a podnikatelského know-how prostřednictvím intenzivního školení a tréninku.
 • Centrální reklamní a marketingová podpora – profesionální reklama, public relations, podpora náboru dětí.
 • Díky výbornému zázemí a propracovanému logistickému a edukativnímu systému nabízíme služby na profesionální úrovni.
 • Maxíkova školka intenzivně spolupracuje se společností Franchise & Retail Academy.
Privacy and cookies settings 🍪

The website uses & nbsp; cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following option, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted & nbsp; advertising.

Settings