Ochrana osobních údajů

Pavel Tuleškov, bytem Na Čihadle 870/18, 160 00 Praha 6, jako provozovatel tohoto webu a správce osobních údajů (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a dalšími platnými právními předpisy, a to za účelem:

 

- poskytnutí služeb Správce, zejm. zprostředkování kontaktu mezi subjektem os. údajů a dětskými skupinami a školkami uvedenými na webu Správce, tj. https://www.jazykova-skolka.cz/pobocky/ (dále jen „spolupracující školky“);

- plnění právních povinností;

- za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb Správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 

Obchodní sdělení Správce zasílá pouze v případě, že se subjekt os. údajů přihlásil k odběru novinek (newsletterů) a tedy vyslovil souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Subjekt os. údajů má možnost se jednoduchým způsobem a zdarma z odběru novinek (newsletterů) odhlásit.

 

Správce spravované osobní údaje předává pouze spolupracujícím školkám, a to za účelem zprostředkování kontaktu subjektu os. údajů a těchto školek, příp. za účelem oznámení subjektu os. údajů ukončení spolupráce s konkrétní školkou či jiného podstatného sdělení. Správce spravované osobní údaje dále předává osobám, kterým svědčí titul z platných právních předpisů. Správce nepředává osobní údaje žádné mezinárodní organizaci.

 

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty os. údajů prostřednictvím poptávkového formuláře na webu Správce, tj. www.jazyková-skolka.cz, případně z jiných zdrojů přímo od subjektu os. údajů nebo v jakém rozsahu je Správce získá z jiných zákonných zdrojů. Správce zpracovává jméno, příjmení, e-mail a případně telefon subjektu os. údajů.

 

V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy/služeb Správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku promlčecí lhůty u náhrady škody či újmy. V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti Správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů Správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán. Tím není dotčena povinnost Správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže subjekt os. údajů udělil Správci souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, poskytovaných služeb, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Subjekt os. údajů může využít svého práva odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím formuláře, zasláním na emailovou adresu reditel@maxikovaskolka nebo poštou na adresu Na Čihadle 870/18, 160 00 Praha 6.

 

Klienti, potencionální klienti či jakékoliv další fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou spravovány Správcem (dále jen „subjekt os. údajů“), mohou Správce kdykoliv kontaktovat za účelem zjištění:

- jaké jejich osobní údaje a jakým způsobem Správce zpracovává;

- uplatnění práva na informace, přístup k osobním údajům, opravu, doplnění, výmaz, omezení zpracování, námitku zpracování os. údajů a přenositelnost, příp. odvolání souhlasu subjektu osobních údajů.

 

Pro uplatnění výše uvedených práv subjektu údajů je možné se na Správce obracet prostřednictvím emailové adresy Správce (reditel@maxikovaskolka.cz), nebo poštou na adrese Na Čihadle 870/18, 160 00 Praha 6.

Celé znění GDPR ke stažení v PDF

Zásady používání cookies

Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám.

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Nastavení cookies vyžaduje nastavení v tzv. Opt-In režimu, kde ve výchozím nastavení a vyslovení nesouhlasu cookies nevyužíváme. Nespojujeme je s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že v případě odmítnutí neumožňují identifikovat konkrétní osoby a zájmy.

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

 

V následující tabulce naleznete jaké druhy souboru cookies využíváme.

Vydavatel/ Název cookieTypTrvanlivostPopis
Facebook
(_fbp)
Analytical, Tracking, Remarketing1 hodinaPoužívá společnost Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran.
php
(PHPSESSID,cookies-confirmation)
Essentialmůže se lišit
může se lišit
Google Analytics
(_ga,_gid,_gat,_gac_.*)
Analytical, Tracking26 dníPoužívá se na rozlišení jednotlivých uživatelů. Cookie je obnovený po každém zaslání dat na Google Analytics.


Nastavení cookies

Následujícím nastavením můžete upravit jaké soubory cookie se budou používat na této stránce.

Nutné cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytně nutné pro váš pohyb po webové stránce a využívání všech funkcí, např. nastavení preferencí soukromí, přihlašování nebo vyplňování formulářů. Bez těchto cookies by nebylo možné řádně poskytovat služby požadované při používání naší stránky. Nezbytně nutné cookies nevyžadují souhlas uživatele dle příslušných právních předpisů. Můžete si také nakonfigurovat webový prohlížeč a nezbytně nutné soubory cookies zablokovat, ovšem následně se může stát, že nebudete moci používat všechny funkce stránky tak, jak byste chtěli.

Statistické soubory cookies

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a vidět, jak se návštěvníci na webu pohybují, což nám pomáhá optimalizovat váš zážitek. Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme moci používat vaše údaje tímto způsobem.

Reklamní soubory cookies

Tyto soubory cookies (zvané také cílené nebo reklamní cookies) se používají k zobrazování reklam na stránkách třetích stran, které by více odpovídaly vaší osobě a vašim zájmům. Používají se také k omezení počtu shlédnutí reklam a měření účinností reklamních kampaní.

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Přizpůsobit