Představujeme Maxíkovu školku

Maxíkova jazyková školka vznikla v roce 2008/2009 a soustředí se na rozvoj potenciálu dětí ve věku od 12 měsíců do 7 let. Díky individuálnímu přístupu k dětem máme možnost se jim lépe věnovat a rozvíjet tak jejich talent a nadání.

Výuka v našich stávajících školkách a jesličkách probíhá i v anglickém jazyce za účasti kvalifikovaných učitelek vč. rodilých mluvčí a zdravotních sester. Složení tématických okruhů, uměleckých a pohybových aktivit koresponduje s Rámcovým výchovně-vzdělávacím programem .

Součástí tohoto programu je i speciální aktivita Maxíkovy školky MaxClever. Tato aktivita využívá soubor technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení intelektových schopností u dětí v předškolním věku. Tento v ČR ojedinělý program vznikl na základě intenzivní spolupráce s Dětskou Mensou ČR a Centrem Nadání, o.s. (vedoucí subjekty v oboru předškolní výchovy a vzdělávání v ČR sdružující osoby s nadprůměrnou inteligencí).

Zajímá Vás více? Kontaktujte nás: 776 22 44 55 nebo na emailu reditel@maxikovaskolka.cz