Děláme to srdcem!

Vaše děti učí rodilí mluvčí, od kterých se jazyk naučí nejlépe. Výuka probíhá formou hry v anglickém jazyce. Učíme děti anglicky myslet, což je základ plynulé cizí řeči.

Naši rodilí mluvčí jsou jen kvalifikovaní pedagogové.